Informácie

Naše ponuky sú posielané vo formáte  *.pdf   Acrobat Reader 5

Ten si môžte stiahnuť tu   >>>   
/ 8,56 MB/

Ako si správne vybrať plastové okná
Pri rozhodnutí vymeniť nekvalitné okná za nové sa väčšina z užívateľov dostane k základným problémom - aký typ si vybrať a ako sa zorientovať v širokej ponuke. 
A preto tu máme pre Vás niekoľko zásad pri kúpe okien.

Niektoré technické pojmy nemusí laik poznať, nevie, čo znamená
troj, či šesť komorové okno, čo sa skrýva za hodnotou U a podobne.
Najjednoduchšie je spýtať sa na všetko, čo majiteľ od okna očakáva
a na všetko, čo by malo okno spĺňať. Tých kritérií je viacero, okno je jedným z najcitlivejších a najdôležitejších bodov stavby. Ako stavebný otvor by nemalo prepúšťať teplo do vonkajšieho prostredia, musí odolať nárazovému vetru a iným extrémom počasia. Samotná konštrukcia musí bezpečne sedieť v murive, mobilné časti by mali pracovať bezchybne mnoho rokov v rozličných polohách. Samozrejme, okno by malo byť minimálne tak pekné, aby nenarušilo, v lepšom prípade pozdvihlo estetickú hodnotu exteriéru aj interiéru.


Pred samotnou kúpou, či výmenou okien je najlepšie urobiť si prehľad
na špecializovanej výstave alebo veľtrhu, získať čo najviac informácií
z webových stránok. Po týchto krokoch je dobré nechať si urobiť
ponukové kalkulácie od vybraných firiem. Najlepšie tých, ktoré
používajú výrobky renomovaných svetových výrobcov, prípadne okná
v ich licencii vyrábajú. Získate istotu, že ich produkty sú preverené
kvalitou aj v prostredí vyšších nárokov a väčšej konkurencie.

Presvedčte sa, či ponúkané okná neobsahujú v konštrukcii aj
odľahčené profily, ktorých hrúbka vonkajšej steny je menej ako 3mm. Hoci tieto profily majú certifikáty kvality, okná vyrobené z nich majú len obmedzené použitie. Nie vždy Vás predajca na túto skutočnosť upozorní.

Vopred vyraďte firmy, ktoré používajú okná z dovozu, aj keď ich
ponuka môže byť cenovo veľmi zaujímavá. Takto bývajú ponuky
rozličných poľských, maďarských a iných výrobcov. Podľa  skúseností a odborných skúšok sú neraz naše výrobky kvalitnejšie. V prípade opráv či reklamácií sa budete len veľmi ťažko domáhať svojich práv. Domáce firmy Vám totiž nemusia poskytnúť servis na cudzie výrobky.

V prípade najdrahších a najlacnejších ponúk sa informujte na príčinu
veľkých rozdielov.

Vyžiadajte si referencie firiem a ak je to možné, preverte si ich
Zvážte úroveň výrobkov a služieb firmy, jej komunikácie, odbornosti
 a ústretovosti. V prípade väčšej zakázky požiadajte o možnosť
nahliadnuť do výroby. Najlepšie v tejto fáze je overiť si referencie od známych, ktorí služby odporúčanej použili. Ak je s ich výrobkami známy spokojný dlhšie obdobie, je pravdepodobné, že budete spokojný aj vy.

Overte si, či je v cenovej ponuke zahrnuté všetko, čo potrebujete.
Niekedy sa stáva, že firma v úsilí o čo najnižšiu cenu neuvedie všetky potrebné prvky alebo výkony, čo môže dodatočne výslednú cenu ešte navŕšiť. Skúste porovnať technické aj estetické riešenia konštrukcií.
Cez okno sa nebudete len pozerať - budete sa na neho aj pozerať.

Nechajte sa poučiť o súčasných platných normách v oblasti okien.
Vyžiadajte si dôveryhodné doklady, ktoré potvrdzujú, že ponúkané
konštrukcie spĺňajú normy. Údaje uvádzané v prospektoch nemusia
byť úplné, často sú len informatívne.

V súčasnosti si všetci uvedomujú nároky na tepelnoizolačné vlastnosti, ale ostatné, napríklad mechanické požiadavky, na statiku konštrukcií a ďalšie ustupujú z popredia. Ak okno nebude funkčné, otázka izolácie sa stane bezpredmetnou.

Výmena okien je investícia na viac ako 50 rokov. Vždy je lepšie
zvoliť si kvalitnejšie riešenie, aj keď v danom okamihu môže
predstavovať jednorázovo vyššiu investíciu. Pri nesprávnom výbere
sa však zdanlivo lacnejšie okno až niekoľkonásobne predraží.

:::  text vybraný z novinovej prílohy STAVEBNÍCTVO  :::

    IE  1024 x 768

[ produkt ]     [ výroba ]     [ referencie ]     [ info ]     [ kontakt ]     [ späť <<< ]

[CNW:Counter]