>> kovanie <<      >> certifikáty <<       >> sklo <<      >> parapety <<       >> žalúzie/sieťky <<       >> dvere <<


okenný profil - rez krídla a rámu
>> klikni pre zväčšenie <<
farebné prevedenie profilov
>> klikni pre zväčšenie <<


Okenný profil INTERNOVA 6000 / 6-komorový profil

/INTERNOVA® je na Slovensku najpredávanejší systém PVC profilov na výrobu otvorových výplní, t.j. okien, dverí, zasklených stien. Výrobcom tohto profilového systému sú Novácke chemické závody, a.s. V roku 1992 bola spustená výroba prvých 9 typov profilov pod obchodným názvom Intertec S. Know-how konštrukcie systému a technológie, ako i dodávku strojnotechnologického zariadenia zabezpečila firma GREINER GmbH z Rakúska. 

V nadväznosti na uskutočnený vývoj tohoto systému, realizované i pripravované inovácie , ako aj v súvislosti so zmenou vlastníckych vzťahov v rakúskej firme Intertec  (predtým Greiner), bola pôvodná obchodná značka Intertec S
od roku 2000 zmenená na INTERNOVA®.

Materiálová kvalita profilov

Technické parametre štandardne vyrábaných profilov INTERNOVA® zodpovedajú (vyrábajú sa i kontrolujú) požiadavkám európskej normy pre PVC profily RAL-RG 716/1. Preukázanie zhody s touto normou potvrdzuje získanie nemeckého certifikátu od Gütegemeinschaft kunstoff - fensterprofile Bonn s udelením ochrannej známky kvality "K" v okóbri 2001. V januári 2001 sa Novácke chemické závody, a.s. Nováky ako výrobca systému plastových profilov INTERNOVA® stali riadnym členom "Združenia pre okenné profily z plastov v Spoločnosti pre výrobu z plastov" so sídlom v Bonne. Výsledkom snaženia celého pracovného kolektívu bolo získanie certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálneho manažérstva ISO 14001 belgickou spoločnosťou Sociéte Générale de Surveillance
Preukázanie zhody s novou STN 64 3229 "Plasty" potvrdzuje udelený certifíkát Štátnej skúšobne SKTC - 110 VÚSAPL, a.s. Nitra. Zhodu s týmito, ale i inými technickými normami (DIN 53 753, STN 64 0521, TPD 10-160-96, ako i normami GOST) potvrdzujú i udelené certifikáty v ITC Zlín, MINSTROJ Moskva, UkrcentrSEPRObud Kyjev, Rohm and Haas France.

V spolupráci s japonskou firmou KUREHA, nemeckou firmou BÄRLOCHER a európskymi laboratóriami firmy Rohm and Haas vo Francúzsku bola vyvinutá nová receptúra (frost friendly), ktorá garantuje podstatné zvýšenie hodnoty vrúbovej húževnatosti pri nízkych teplotách.

Konštrukčná charakteristika systému

mohutnosť v smere interiér-exteriér, zabezpečujúca nielen dobré statické,
ale aj teplotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti
optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca
tepelné straty cez rámik izolačných skiel
optimálne prekrytie styku krídla a rámu 8 mm
bodový kontakt výstuže s profilom
eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-9
zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky,
resp. skrutky skrutkované cez dve steny
koextrudované stredové tesnenie a tesnenie zasklievacích líšt
veľké vystužovacie komory, kde sa efektívnejšie využíva
hmotnosť výstuží pre požadované statické pevnosti
podľa teoretických výpočtov U-hodnota vystuženého rámu a krídla je 1,08 W/m2K
podľa teoretických výpočtov U-hodnota okna pri skle 1,1 W/m2K je 1,09 W/m2K

>> späť <<


Certifikáty profilov INTERNOVA®

Ako výrobca plastových okien a dverí sme povinný mať vyhlásenie o zhode.
Toto vyhlásenie znamená, že naše okná boli podrobené náročnému
testu v skušobni LIGNOTESTING, a.s., kde boli testované na vodotesnosť,
odolnosť proti zaťaženiu vetrom, zarážok, priehybu, zveseniu, nárazu,
súčiniteľ prechodu tepla, vzduchovú nepriezvučnosť a prievzdušnosť.

Vyhlásenie o zhode a protokol o počiatočnej skúške si môžte pozrieť

>>  TU  <<


>> späť <<


kovanie - mikrovetranie

Nové technické riešenia ešte bližšie človeku WINK HAUS

Viete si predstaviť úplne nové revolučné riešenia otváravovýklopných
kovaní pre okná ? Radi vám ich predstavíme
na nasledujúcich stranách. Vo Winkhause bol v posledných
rokoch uvedený do života projekt nových revolučných
riešení v technike okenných kovaní. Výsledok je tu, activPilot
– nové otváravo-výklopné kovanie od Winkhausu.
Preveriť osvedčené normy v okennej technike, podrobiť
ich kritickému zhodnoteniu nieje jednoduché. Niektoré z
našich riešení predchádzajúcich generácií kovaní sa v tejto
oblasti stali štandardami. Ale pri 150-ročných skúsenostiach
sme pripravení na takéto výzvy.
Technické riešenia našej konštrukcie a vývoja sme uplatnili
na trhu v technike kovania autoPilot. S týmto faktom sme
sa ale neuspokojili. Znova sme si chceli potvrdiť pozíciu
lídra v inovatívnych riešeniach, sledovali sme a analyzovali
spracovateľské procesy, vývoj systémových partnerov,
potreby konečného zákazníka a konečne aj architektonické
trendy. Čísla, dáta, fakty, skúsenosti a vízie, z ktorých sme
odvodili rozumné a na cieľ nasmerované riešenia.
activPilot neobjavuje nanovo techniku okien. activPilot je
ale dôsledný pokrok vo vývoji produktu. Ako výhodu pre
ľudí, ktorí ho denne budú používať. Vieme, pod akým
tlakom stoja spracovateľské podniky, nezávisle od ich
veľkosti a smerovania. Vieme konečne aj ako je ťažké,
pochopiteľne vysvetliť úžitok rôznych opcionálnych funkcií
vybavenia zákazníkovi. Všetko je to tak mnohoraké, že pre
to môže byť dané len jedno riešenie, nový systém kovania,
Winkhaus activPilot.>>  prospekt na stiahnutie  <<
kovanie - dverová prevodovka
>> späť <<vzorkovník medziokenných líšt
>> klikni pre zväčšenie <<
Izolačné sklá - dvojsklá, trojsklá

Izolačné sklá sú konštruované ako dvojsklo, tzn. z dvoch  tabúľ skla, ktorých vzdialenosť vymedzuje dištančný hliníkový rám plnený vysušovacím prostriedkom. Jednotlivé sklá v dvojsklách sa volia v hrúbkach vyhovujúcich funkčným a mechanickým nárokom. Obvodové spojenie tabúľ skiel a dištančných rámov je prevedené adhéznym, trvalo plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabúľ skla a dištančných rámov je vyplnený trvalo pružným, vulkanizujúcim tmelom. Konštrukcia vytvára hermetické uzatvorenie dutiny medzi tabuľami skla (pozri obrázok na tejto strane). Izolačné sklá nie sú z hľadiska mechanických vlastností samonosným prvkom.

  Izolačné dvojsklá sa predávajú pod obchodnými značkami
DUTERM a DUTERM PLUS (líšia sa tepelnoizolačnou charakteristikou).

    Aby mohlo izolačné zasklenie plniť ďalšie funkcie, kombinujú sa v nich rôzne druhy skiel, čím sa dosahujú požadované špeciálne vlastnosti pre dané podmienky. Podľa vlastností a funkcií môžeme zasklenie rozdeliť do niekoľkých typov, viď nasledujúci prehľad. Podrobnejšie sú jednotlivé typy popísané na ďalších stranách tohto katalógu. Uvedené sú tiež montážne podmienky, skladovanie a manipulácia.

Izolačné sklo so zosilnenou tepelnou izoláciou DUTERM PLUS je moderné izolačné sklo novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vnútorná tabuľa skla je v dvojskle nahradená sklom s nízkou hodnotou emisivity - na povrchu skla je nanesená špeciálna vrstva oxidu kovu, ktorá odráža tepelnú energiu späť do miestnosti a tak zabraňuje jej úniku. Tým sa dosahuje výrazné zníženie hodnoty súčiniteľa tepla "k" (pozri tabuľku). Ďalšie zlepšenie tejto hodnoty je možné dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo taký tepelnoizolačný účinok ako tridsať centimetrová tehlová stena. Priehľadnosť pritom zostáva úplne zachovaná. 

Aby sa docielilo viac funkčných či estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, je možné vonkajšie číre sklo nahradiť sklom protislnečným alebo bezpečnostným.
rez izolačného dvojskla
>> klikni pre zväčšenie <<>> klikni pre zväčšenie <<


typ skla
>> klikni pre zväčšenie <<
Obchodné označenie
DUTERM
DUTERM PLUS
Technické označenie Dvojsklo štandardné Dvojsklo s nízkoemisívnymi sklami
zloženie Float + Float Float + Planibel TOP
Výplň medzery medzi sklami Vzduch/Argón Vzduch/Argón
 W/(m2.K) 2,9 / 2,6 1,4 / 1,1
>> späť <<

vzorkovník parapiet Parapetné dosky

Vonkajšie parapetné dosky
Sú vyrobené z hliníka o hrúbke 1mm.
Dodávajú sa vo farebnom prevedení BIELA a TMAVOHNEDÁ so šírkou 130,150,165,180,195,210,220,240,260,280,300,320,340,360,380mm.

farebné prevedenie vnútorných parapiet
>> klikni pre zväčšenie <<
>> späť <<

hliníkový profil na sieťky + sito
>> klikni pre zväčšenie <<

hotové sieťky proti hmyzu
>> klikni pre zväčšenie <<
Žalúzie a sieťky proti hmyzu

EURO III retiazkové
Jednoduché ovládanie, jednoduchá montáž, moderný design, 100% spoľahlivosť
veľký výber farieb, imitácia dreva, lamely 25mm.

Ovládanie

K naklápaniu lamiel, vyťahovaniu a spúšťaniu žalúzií slúži gulôčková retiazka.

Profil
Štandardné prevedenie z válcovaného plechu, pre prostredie s rizikom korózie
z extrudovaného hliníku. Základné farby BIELA, HNEDÁ a STRIEBORNÁ.

Siete proti hmyzu
sú neoceniteľným doplnkom k oknám najmä v letnom období. V ponuke sú
pevné a dverové na samozatváracích pántoch.
Farebné prevedenie: BIELA, HNEDÁ, ZLATÝ DUB.

farebné prevedenie sieťok   >> klikni pre zväčšenie <<
farebné prevedenie žalúzií
>> klikni pre zväčšenie <<


žalúzie EURO III retiazkové
>> klikni pre zväčšenie <<
>> späť <<

dverový profil - rez prahu a krídla Plastové dvere

Dvere sú vyrábané z profilu INTERNOVA SOFT LINE / 3-komorového profil /
Podľa požiadaviek jednokrídlové, alebo dvojkrídlové s možnosťou kľučka+kľučka, guľa+kľučka, madlo, samozatvárač. Celopresklené alebo
s dekoratívnou PVC výplňou a sklom so vzorom.


::  klikni  ::

>> dverové výplne <<
dverový profil - prah hliníkový

    IE  1024 x 768

[ produkt ]     [ výroba ]     [ referencie ]     [ info ]     [ kontakt ]     [ späť <<< ]

[CNW:Counter]